MENU

Porównanie

Laboratorium Tomografii Komputerowej Vivadental

Zobacz więcej

Porównanie

Obrazowanie Cone Beam 3D kontra CT i 2D

Tradycyjne tomografy CT wytwarzają wąską wiązkę promieni, która przesuwana wokół głowy pacjenta umożliwia wykonanie jednego cienkiego przekroju warstwowego podczas każdego obrotu. Zobrazowanie dowolnego fragmentu anatomicznego wymaga wykonania wielu  obrotów. Z tego powodu dawka napromieniowania w tradycyjnym aparacie CT jest duża, a poza tym brakuje informacji z okresu pomiędzy jednym a drugim obrotem. Oprogramowanie musi odgadnąć i uzupełnić brakujące informacje. Aparaty wykorzystujące technologię Cone Beam 3D wytwarzają jedną stożkową wiązkę promieniowania, obejmującą podczas pojedynczej emisji cały fragment anatomiczny, dzięki czemu dawka napromieniowania jest znacznie niższa, nie występują braki w informacji, a otrzymane obrazy są bardziej dokładne. Amerykańska Akademia Radiologii Wewnątrzustnej i Szczękowej (AAOMR) zaleca wykonywanie obrazów z wykorzystaniem technologii Cone Beam 3D w przypadku periodontologii, implantologii oraz chirurgii szczękowej. Jedno skanowanie wykonane urządzeniem NewTom dostarcza komplet potrzebnych informacji, zapisanych jako pojedynczy plik cyfrowych danych. Dodatkowo unika się potencjalnych błędów, wynikających z niedoskonałości metody obrazowania dwuwymiarowego. Rożnego rodzaju informacje, przedstawione w postaci obrazów trójwymiarowych (3D) można uzyskać za pomocą oprogramowania  NewTom NNT.

Precyzyjne obrazowanie w skali 1:1

 W przypadku technik 2D zazwyczaj odległość źródła promieniowania od detektora jest zbyt duża co powoduje powiększenie obrazu o około 15 % .  Jest to bardzo niekorzystne zjawisko niosące ze sobą ryzyko niewłaściwej diagnozy. Na obrazach CBCT różnicę pomiarów względem rzeczywistych pomiarów badanych obiektów mamy rzędu  od 0,01mm do 0,27mm.

Zminimalizowana liczba artefaktów

Artefakty ruchowe demonstrują się jako nieostrość obrazu lub podwójne kontury obiektu. W badaniach CBCT ryzyko takich artefaktów zostało zminimalizowane poprzez skrócenie czasu ekspozycji do kilkudziesięciu sekund w stosunku do kilku minut w tradycyjnej tomografii.

Zminimalizowana dawka

W przypadku badań radiologicznych w stomatologii, w zakresie redukcji dawek promieniowania, w ostatnim dziesięcioleciu dokonał się ogromny postęp i obecnie zależnie od typu urządzenia wynosi od 20 – 50 μSv. Liderem tego postępu jest nasz tomograf NewTom 5G. Dzięki technologii pulsacyjnej, bardzo czułych detektorach oraz automatycznemu doborowi dawki, dawka promieniowania jest porównywalna do badania pantomograficznego.

Zobacz inne w tym temacie:

Wykonaj badanie u nas!

Zarejestruj się teraz!

Wiadomości

Dowiedz się więcej

Czy podjąłeś już decyzję?

Oferta TKRejestracja