MENU

NewTom 5G – Przewaga technologii

Laboratorium Tomografii Komputerowej Vivadental

Zobacz więcej

NewTom 5G – Przewaga technologii

NewTom 5G to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie obrazowania 3D oparte o wiązkę stożkową, z którego korzystają Pacjenci najlepszych światowych ośrodków klinicznych i akademickich wykonujących w obszarze uzębienia i jamy ustnej zabiegi zarówno najbardziej skomplikowane, jak i te tradycyjne, czyniąc proces leczenia niezwykle precyzyjnym i skutecznym.

NewTom 5G łączy zalety tomografii wolumetrycznej z zaletami klasycznej tomografii CT. Wyprodukowany jest przez firmę, która pierwsza na świecie użyła wiązkę stożkową promieniowania rentgenowskiego w dziedzinie stomatologii, reprezentuje najnowszą technologię obrazów trójwymiarowych CB3D (Cone Beam 3D).

Obrazowanie w 3 wymiarach

Zaletą tomografii NewTom 5G jest możliwość oceny danego obszaru w trzech płaszczyznach równocześnie. Dodatkową pomocą są linie referencyjne, które ułatwiają dokładną lokalizację badanego obszaru. Oprogramowanie pozwala na ocenę trójwymiarową, wykonanie rekonstrukcji wybranej struktury bez nakładania się innych form anatomicznych. Możemy również dokonywać pomiarów grubości wyrostków zębodołowych oraz dokonywać pomiarów każdej struktury.  Techniki 2d obarczone są dużą ilością błędów i artefaktów. Obrazy te są swoistym cieniem rzucanym na płaski detektor przez co struktury kostne nakładają się na siebie.

Szerokie zastosowanie NewTom 5G

NewTom 5G dzięki technologii CBCT pozwala na precyzyjną diagnostykę przy zabiegach z zakresu:

  • chirurgii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej – analiza anatomii twarzoczaszki, przebiegu nerwów i naczyń krwionośnych
  • implantologii – struktura kości, przebieg nerwów i naczyń krwionośnych, budowy zatok obocznych nosa
  • endodoncji – diagnostyka zmian okołowierzchołkowych
  • ortodoncji – umiejscowienie zębów zatrzymanych
  • stawów skroniowo-żuchwowych
  • laryngologii

Jedno badanie dostarcza więcej informacji niż konwencjonalne zdjęcia zębowe, pantomograficzne, cefalometryczne czy zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych. Jedno badanie zastępuje wszystkie te badania, które należałoby wykonać odrębnie zwiększając ilość promieniowania przyjętego i powodując zwielokrotnienie kosztów.

Pozycja leżąca

Pacjent jest badany w pozycji leżącej, do której jest sprowadzany z pozycji siedzącej za pomocą elektrycznie sterowanego fotela. Eliminuje możliwość powstania nieostrości spowodowanej ruchem. Elektrycznie sterowany fotel pozwala na wygodne ustawienie pacjenta w pozycji siedzącej. Osoba badana może znajdować się w dowolnej wygodnej dla siebie pozycji, silniki pracujące w 3 osiach zapewniają optymalne ustawienie pacjenta dla zbadania wybranego wcześniej obszaru.

Wizualizacja

NewTom dostarcza niespotykaną do tej pory wizualizację informacji dotyczących anatomii czaszki. Rezultatem tego jest lepsza diagnoza i planowanie  zabiegu oraz większa świadomość pacjenta w trakcie przeprowadzania leczenia.

Obszar obrazowania

Maksymalny obszar obrazowania przy jednym badaniu to 16×18 cm. Możliwa jest więc pełna diagnostyka przy użyciu jednego tylko skanu. Ponieważ NewTom 5G wykonuje badania w pozycji leżącej pacjenta a parametry ekspozycji dobierane są automatycznie w zależności od badanego obiektu, nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonać badanie kręgosłupa szyjnego, dłoni, nadgarstków, kolan, kości stępu czy śródstopia. Pozycja leżąca pacjenta znacznie ułatwia jego pozycjonowanie. Znacząco też zmniejsza nieostrość ruchową badania oraz dyskomfort pacjenta w trakcie skanowania.

Wyrazistość obrazu

NewTom 5G pozyskuje obraz po każdym obrocie ramienia o 1 stopień (obrót 360° = 360 obrazów), zwiększając w ten sposób zakres możliwych do uzyskania informacji. Urządzenie to łączy rewolucyjną matrycę detektora Flat Panel z bardzo małym punktem ogniskowej (0.3 mm), po to, aby stworzyć najbardziej wyraźne i ostre obrazy, jak to tylko możliwe.

Różnorodność pól obrazowania

NewTom 5G posiada możliwość wyboru różnych pól obrazowania FOV, umożliwiając lekarzowi naświetlanie wyłącznie interesującego go obszaru, zależnie od rodzaju klinicznego przypadku. Wymiar pola FOV można sprecyzować , przed rozpoczęciem skanowania, od najmniejszego 6×6 cm do największego 18×16 cm, ,podczas gdy pole obrazowania większości  tomografów jest ograniczone i wynosi tylko 5×9 cm. Wszystko to przy zachowaniu permanentnej jakości  obrazu w całym spektrum zbliżeniowym. Przekładając to na język konkretów, sam procesor TK NEW TOM 5G odpowiedzialny za wygenerowanie obrazu, jest wart tyle, ile niejeden cały tomograf.

Niskie promieniowanie

NewTom 5G emituje mniej promieniowania niż konwencjonalne urządzenia CT, dzięki zastosowaniu emisji pulsacyjnej, unikalnego rozwiązania aktywującego generator tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nie wymaga skomplikowanych zabezpieczeń przeciwko promieniowaniu, ponieważ jego dawkowanie jest pomijalnie niskie, co nie ma najmniejszego znaczenia dla jakości skanowania, które jest wynikiem zastosowania najnowocześniejszej technologii stworzonej przez producenta.

Publikacje dotyczące dawki promieniowania

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele badań dotyczących różnic pomiędzy dawkami promieniowania podczas badań tomografami wielorzędowymi (MSCT) i wykorzystującymi wiązkę stożkową (CBCT). Dawka emitowana przez tomograf MSCT jest relatywnie wysoka, a różnice w porównaniu z CBCT są znaczne. Palomo w roku 2001 dowodzi, że powodem mniejszego napromieniowania przez tomografy CBCT jest głownie budowa anody, podobnej do tych jakie są stosowane w rentgenowskich aparatach panoramicznych, oraz tylko jeden obrót generatora wiązki stożkowej i detektora wokół głowy pacjenta, podczas którego pozyskiwany jest komplet potrzebnych danych. De Cock w roku 2012 donosi, że wykonane wielorakie badania szczękowo-twarzowe potwierdzają, że dawki napromieniowania tomografów CBCT są niższe niż w przypadku urządzeń MSCT. Amerykańskie Stowarzyszenie Stomatologów zdecydowanie zaleca użycie technik, które zmniejszają dawkę napromieniowania emitowaną podczas badania. Dzięki stosowaniu dawek ALARA {As Low as Reasonably Achievable), czyli najmniejszych jak to rozsądnie jest możliwe, uzyskuje się ten sam efekt, ale przy mniejszej dawce, optymalizując proces pozyskiwania obrazu.

Efektywne dawki pochłaniane przez dorosłych mogą różnić się zależnie od użytego protokołu. Obecnie trwają badania dotyczące efektywnej dawki promieniowania (ICRP 2007).

Zdjęcie wewnątrzustne 1 – 4  μSv
Zestaw zdjęć wewnątrzustnych wszystkich zębów 80 μSv
Zdjęcie cefalometryczne 2 μSv
Zdjęcie pantomograficzne 15 μSv
CBCT (szczęka i żuchwa) 68 μSv
Badanie tomograficzne szczęki i żuchwy 600 μSv
Średnie dobowe promieniowanie tła (środowisko) w Polsce 7-20 μSv
Lot samolotem pasażerskim – 1 godzina do10 μSv

Komputerowe sterowanie

Wszystkie operacje wykonywane przez tomograf NewTom, badanie pacjenta oraz dobór parametrów prowadzone są przez komputer. Wykonujący skanowanie wspierany jest przez przyjazne menu. Każdy kolejny etap posiada przyporządkowaną, aktywowaną myszą ikonkę. W trakcie przebiegu całego procesu można łatwo przejrzeć związane z nim dane dotyczące pozyskiwanych obrazów.

Zobacz inne w tym temacie:

Wykonaj badanie u nas!

Zarejestruj się teraz!

Wiadomości

Dowiedz się więcej

Czy podjąłeś już decyzję?

Oferta TKRejestracja