MENU

Oprogramowanie

Laboratorium Tomografii Komputerowej Vivadental

Zobacz więcej

Oprogramowanie

Oprogramowanie dostarcza obrazy o wysokiej jakości, które umożliwiają lekarzowi zaplanowanie zabiegu, od razu po zakończenia skanowania. Umożliwia oddzielenie miękkich lub podkreślenie twardych tkanek oraz uwydatnienie struktury czaszki. Wyniki badania TK  mogą być udostępniane Pacjentowi i innym lekarzom w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku.

Elastyczne oprogramowanie

NNT jest to perfekcyjnie zintegrowane z urządzeniami NewTom oprogramowanie do analizy obrazów 3D, pozyskiwanych za pomocą wiązki stożkowej. Program NNT umożliwia tworzenie rożnego rodzaju obrazów 2D i 3D, w 16-bitowej skali szarości, a trwa to tylko parę sekund od zakończenia skanowania. Jest to zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Dzięki programowi NNT można łatwo określić i zaznaczyć odchylenie korzeni zębowych, położenie wrośniętych lub dodatkowych zębów, narośla, jak również nieprawidłowości struktury zębów i kanałów szczękowych. Oprogramowanie dostarcza obrazy o wysokiej jakości, które umożliwiają lekarzowi zaplanowanie zabiegu. Obrazy mogą być gromadzone w szablonach utworzonych przez użytkownika oraz przenoszone elektronicznie (na płytach CD i DVD), na kliszach lub w formie papierowej. Dostępne są rożne wersje oprogramowania. Wersja Expert stosowana jest do przeprowadzania badań, wersja Professional służy do obróbki pozyskanych danych, a NNTViewer umożliwia innym lekarzom przeglądanie obrazów przetworzonych przez program NNT. Obrazy mogą być eksportowane za pomocą standardu DICOM 3.0, w celu ułatwienia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi lekarzami i gabinetami. Są one doskonale kompatybilne z programami zewnętrznymi.

Doskonała kompatybilność

Pozyskane za pomocą tomografu NewTom obrazy są kompatybilne ze specjalistycznym oprogramowaniem do implantologii i chirurgii szczękowej. Obrazy trójwymiarowe można łatwo adaptować oraz importować i wykorzystywać do nieograniczonej ilości celów diagnostycznych i naukowych. Oprogramowanie umożliwia oddzielenie miękkich lub podkreślenie twardych tkane oraz uwydatnienie struktury czaszki. Rożnego rodzaju aplikacje umożliwiają tworzenie realistycznych modeli, nanoszonych na pozyskane podczas skanowania obrazy. Ogromna ilość możliwych opcji pomaga w diagnostyce, planowaniu zabiegów, analizie chirurgicznej i edukacji pacjenta.

NewTom Implant Planning

New Tom Implant Planning jest to pakiet programów umożliwiający przeprowadzenie na dowolnym komputerze PC trójwymiarowej symulacji umieszczenia implantu. Umożliwia symulacje wstawienia implantu na modelach 2D i 3D, określenie przebiegu kanału żuchwowego, pokazanie pantomogramu oraz przekrojów poprzecznych kości. Pokazuje trójwymiarowy model układu kostnego oraz oblicza gęstość tkanki kostnej. NewTom Implant Planning pozwala zaplanować zabieg wstawienia implantu tak, aby był szybszy, bezpieczniejszy i bardziej efektywny. Oprogramowanie umożliwia eksportowanie danych w formacie stl.

Obsługiwane formaty

Pakiet programów NewTom Implant Planning odczytuje przekroje osiowe zapisane w formatach DICOM 3.0 i NNT, takich samych, jakie są zastosowane w tomografach NewTom 5G.

2D i 3D

Program odczytuje przekroje osiowe i generuje wszelkiego rodzaju obrazy takie jak: pantomogramy, przekroje poprzeczne, trójwymiarowe modele układu kostnego. Pomaga to zidentyfikować wszelkie szczegóły anatomiczne pacjenta, kanał żuchwowy, strukturę kości oraz rzeczywiste położenie implantu.

Pomiary i informacje

Oprogramowanie NewTom Implant Planning pozwala zaplanować wstawienie implantu poprzez określenie jego pozycji oraz przebiegu kanału żuchwowego. Umożliwia dokładne pomiary wielkości i gęstości kości oraz sprawia, że zabieg jest bardziej efektywny i szybszy.

Przydatne narzędzie do komunikacji i motywacji

Wszelkie generowane przez oprogramowanie NewTom Implant Planning obrazy mogą być eksportowane na wszelkie nośniki i użyte do komunikacji z pacjentem, koniecznej do uzyskania zgody na przeprowadzenie zabiegu.

Zobacz inne w tym temacie:

Wykonaj badanie u nas!

Zarejestruj się teraz!

Wiadomości

Dowiedz się więcej

Czy podjąłeś już decyzję?

Oferta TKRejestracja